Svends Have – Dyrkningsfællesskab

”Svends Have” er navnet på et dyrkningsfællesskab, som har sit udspring i Bæredygtigt Viborg.

Ideen blev født ved et inspirationsmøde arrangeret af Bæredygtigt Viborg i december 2018.

Dyrkningsfællesskabet hedder ”Svends Have”, fordi det er Svend Madsen der generøst har stillet sin jord til rådighed.

Realiseringen af ideen blev sat i gang af en initiativgruppe i januar 2019, og arbejdet gik i gang tilbage i februar 2020.


Formål og ønsker til vores fælleshave:

  • Vi ønsker at dyrke vore egne sunde, friske og velsmagende grøntsager giftfrit. Når der er interessekonflikter – f.eks. om sneglene eller vi selv skal spise salaten – går vi efter metoder, som ikke gør skade.

  • Vi ønsker at opleve glæden og nytten ved fællesskabet og samarbejdet – mærke hvordan synergien gør, at vi sammen når resultater, som ingen af os kunne levere alene. At se og bruge hinandens ressourcer. At have nogen at dele både medgang og modgang med i dyrkningen.

  • Alle kan bidrage med noget værdifuldt: Nogle har viden og erfaring, andre har måske muskelstyrke og udholdenhed. Nogle kommer med forspirede planter, og andre med kage til den fælles kaffepause. Her deler vi i øvrigt stort og småt, får ny inspiration og har det rart ved at være sammen med andre, som også er optaget af bæredygtighed.
  • Vi ønsker at dele og udvikle viden og færdigheder vedr. dyrkning af egen mad. Det gør vi, fordi lokal produktion af mad gør os mindre afhængige af tilførsler udefra – vi bliver mere robuste. Samtidig nedsætter vi den klimabelastning og det ressourceforbrug, som er forbundet med indpakning og transport af fødevarer over store afstande.

  • Ved at bruge frøfaste frø kan vi desuden medvirke til at bevare de oprindelige og robuste sorter – sorter som IKKE er krydsninger, og som man derfor selv kan tage frø fra og dyrke videre på, år efter år. Og sorter som IKKE er udviklet til at skulle bruges sammen med sprøjtemidler – til forskel fra de krydsninger, der sælges af de store multinationale frøfirmaer, som ofte er nært knyttet til sprøjtemiddel-producenterne.

I løbet af 2020, i havens 2. sæson, har vi:

– Inddelt jordstykket i permanente bede.

– Lavet faste gange af søgræs, vi har hentet fra stranden.

– Skabt en relativt detaljeret sædskifte-plan, hvor vi også registrerer det udførte arbejde.

– Og endelig sået, udplantet, gødet, luget, hakket, vandet og passet vores afgrøder! 🙂


Økonomi og organisering af arbejdet:

Deltagerne deles om både udgifter og høstudbytte.
Udgifterne er primært til frø, læggekartofler og planter, og har ligget på 100-200kr/år. Planterne høstes hen over året og tages med hjem!

En gang i efteråret holder vi høstfest med fælles tilberedning og spisning af mad fra haven.Vi forsøger at holde en fælles arbejdsdag hver 2. weekend. Derudover kommer vi alene eller i små hold, når vi har tid.

Stedet ligger på Nederhedevej ved Skals, i skøn natur tæt på Hjarbæk Fjord.

Har du fået lyst til at vide mere eller til at komme og besøge os en arbejdsdag, må du gerne kontakte mig – se nedenfor!

Bedste hilsener fra,

Mette Engholm.
Mail: mette.engholm@gmail.com,
tlf. 20 58 29 84


%d bloggers like this: