Velkommen til Bæredygtigt Viborg

Bæredygtigt Viborg er et fælleskab, som ønsker at inspirere til lokal bæredygtig handling.
På denne hjemmeside kan du lære mere om vores mange aktiviteter.

Foreningen blev stiftet i oktober 2018 da vi fik behov for et CVR nummer.
Der betales ikke kontingent. Foreningens formål er at fremme grøn omstilling og en mere bæredygtig livsstil.

Hvor stort er dit CO2 aftryk?

Disse links kan hjælpe dig med at få svaret!

Hvor stort et CO2-aftryk sætter din husholdning på klimaet ? Se svaret her.👇
https://raastof.ve.dk/test-dit-personlige-klimaaftryk-paa-to-minutter/


Hvor stort et CO2-aftryk sætter din ferierejse på klimaet ? Se svaret her.👇
https://passagerpulsen.taenk.dk/hjaelp-til-din-rejse/tog-bil-eller-fly-beregn-din-feries-co2-aftryk

Vores forskellige aktiviteter i Viborg:

REPAIR CAFE:

Repair Cafe mødes på Viborg Hovedbibliotek den første tirsdag i hver måned.

Her hjælper frivillige fra gruppen med at reparere elektronik, husholdningsmaskiner og tøj.

Hjælpen er altid gratis og du kan læse mere om Repair og deres aktiviteter ved at klikke her.


BÆREDYGTIG SAMTALESALON:

I bæredygtig samtalesalon møder du andre mennesker der ønsker at have fokus på bæredygtighed.

Der tages udgangspunkt i skiftende emner alle inden for hovedemnet bæredygtighed, og emnerne kan være alt mellem bæredygtighed i hverdagen til global bæredygtighed.


KLIMAKORET:

Koret øver sig én gang om ugen.

Disse dage er koret dog på pause på grund af de nuværende Coronaforhold. Dog forventes koret at samle op hvor de slap så snart det er muligt.


SVENDS HAVE:

Svends have er en fælleshave på en af vore medlemmers jord. Her dyrker en gruppe medlemmer grøntsager til eget forbrug uden anvendelse af kunstgødning og sprøjtemidler.

Du kan læse mere om Svends have ved at klikke her.


GENBRUGSGRUPPEN:

Forundring over store mængder af brugbare ting smidt hulter til bulter i containeren til stort brandbart var inspirationen, der sparkede Genbrugsguppen i Bæredygtigt Viborg i gang.

Vores fokus har siden første dag været, at en bedre håndtering af værdier og ressourcer på kommunens genbrugspladser burde være muligt.Vi arbejder med, hvordan vi kan skubbe i den rigtige retning. Vi har samlet en del baggrundsviden og fået inspiration fra andre kommuner. Nu skal vi tage de næste skridt! Vi er tre i gruppen men alle er velkommen.

Bente Jørgensen – bente.joergensen@gmail.com
Liz Dueholm – lizdueholm@hotmail.com


TRAFIKGRUPPEN:

Trafikken i Viborg og omegn skal være mere klimavenlig. Vi vil påvirke den lokale trafikpolitik og specielt motivere voksne til at cykle mere.

Herved vil CO2 udledningen blive reduceret, flere få et bedre helbred og presset blive mindre på byens kørselsveje og parkeringspladser.

Gruppen er startet i efteråret 2020 og åben for nye medlemmer.

Gruppens medlemmer:

Inger Larsen Ørbæk (forperson for Cyklistforbundet i Viborg)
Mobil: 2147 1702
Mail: ingerrbk@gmail.com

Villy Lauridsen (Cyklistforbundet og DN)
Mobil: 2943 6803
Mail: famlau@oncable.dk

Ellen Broge Christensen (Cyklistforbundet)
Mobil: 27595004
Mail: Ellenbrogec@gmail.com 

Ellen Frydendal (Bæredygtigt Viborg)
Mobil: 2567 1602
Mail : mail@ellenfrydendal.dk


Webmaster – Rasmus Jensen – Email: Rasmusfj1989@gmail.com